PE 100 HİDRANT VE İÇME SUYU BORUSU

PE 100 HİDRANT VE İÇME SUYU BORUSU

Pe 100 hidrant ve içme suyu borusu

Günümüzde gelişmiş ülkelerin doğalgaz, içme suyu ve kanalizasyon sistemlerinde kullanılan boruların %95'i plastik esaslıdır.

Metal boru sistemlerinin gerek malzeme, gerekse montaj işçiliğinin yüksek oluşu, kullanım sırasında karşılaşılan problemlerin çokluğu ve kısa ömürlü olmaları yüzünden metalik boruların yerlerini her geçen gün hızlı bir biçimde plastik sistemlere bırakmaktadır.

Aynı uzunluktaki iki hattın metal ve plastik sistemlerle döşenmesi durumunda boru hatlarında oluşması olası hasar sayısı metalik boruda plastik borunun iki katından fazladır.

Dünyamızda kaynaklardan taşınan temiz suların üçte biri tüketiciye ulaşmadan boru sistemlerindeki sızıntılardan çevreye yayılmaktadır. Öte yandan, atık su sistemlerindeki sızıntılar çevre kirliliğine dolayısıyla temiz su kaynaklarının kirlenmesine de yol açmaktadır. Bu nedenle, çatlama, aşınma, ömür kısalığı gibi metal boru sistemlerinin zayıflıkları plastik boru sistemlerine yönlenmeyi hızlandırmaktadır.

PVC, ABS, POLIASETAL ve POLIBITULEN hammaddeleri ile başlayan plastik esaslı boru sistemleri son yıllarda POLIETILEN teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak POLIETILEN sistemlere yönelmektedir.

Polietilen, çok çeşitli ürünlerde kullanılan bir termoplastiktir. İsmini monomer haldeki etilenden alır. Etilen kullanılarak polietilen üretilir. Plastik endüstrisinde genelde ismi kısaca PE olarak kullanılır. Polietilenin üretim şekli, etilenin polimerizasyonu ile olur.

Polietilen sistemlerin daha uzun ömürlü, daha dayanıklı, daha hızlı monte edilebilen ve daha ekonomik olması için sistemi tamamlayan ek parçalar ve kaynak teknolojilerinde de gelişmeler sürmektedir. Ülkemizde de batı ülkelerindeki bu değişim ve gelişime uygun olarak polietilen sistemlerin kullanımı yaygınlaşmaktadır.

Polietilenin yüksek yoğunluklu sınıfı HDPE olarak adlandırılır. HDPE’nin suya ve kimyasal maddelere karşı direnci çok yüksektir. Özellikle darbe ve çekme dayanımı yüksektir. Enjeksiyon, ekstrüzyon, toz kaplama, film çekme, döner kalıplama gibi birçok biçimlendirme yöntemine uygun bir malzemedir. Geniş bir kullanım alanına sahip olan HDPE, basınçlı ve basınçsız boru kullanımlarında, gaz dağıtım sistemlerinde, elektrik ve elektronik eşya imalatında kullanılmaktadır. Suya dayanıklı olduğundan tekne, depo ve şamandıra yapımında da HDPE’den faydalanılmaktadır.

Polietilen Boruların Kullanım Alanları

 • Doğalgazın taşınmasında ve dağıtılmasında
 • İçme ve kullanma suyu şebekelerinde
 • Pis su ve kanalizasyon şebekelerinde
 • Tarımsal sulamada
 • Drenaj projelerinde
 • Spor sahalarının sulanmasında
 • Yangın söndürme sistemlerinde
 • Telekomünikasyon kablolama sistemlerinde
 • Tehlikeli atıkların taşınmasında
 • Denizcilik ve balıkçılıkta
 • Marinalarda
 • Güç ünitelerinde
 • Petrokimya sanayiinde
 • Çimento sanayiinde
 • Kimya endüstrisinde
 • Maden işletmelerinde

Ayrıca içme suyu boru hatları, basınçlı sulama boru hatları, ana şebeke abone bağlantı uygulamaları, hidroelektrik santralleri gaz hatları, arıtma tesisi boru hattı, içme suyu arıtma tesisatı, yüzme havuzu boru hattı, soğutma suyu boru hattı, basınçlı hava hatları, katı madde nakliye hatları, Kimyevi maddeler için boru hattı, kılıflı jeotermal ısıtma boruları, kablo muhafaza borusu, kanalizasyon boru hatları, katı atık metan gazı tahliyesi hattı, katı atık drenaj hattı, deniz deşarjı uygulaması, balık çiftliği uygulaması gibi alanlarda kullanılır.

Polietilen Boruların Kullanıldığı Hatlar

Su Taşımacılığı

 • Yeraltı ve Yer üstü İçme Suyu Şebekeleri
 • Sulama Sistemleri
 • Yangın Suyu Sistemleri
 • Denizaltı Geçiş Hatları

Enerji Dağıtımı

 • Doğalgaz ve LPG Sistemleri
 • Soğutma Suyu Sistemleri
 • Jeotermal Boru Sistemleri

Atık Suların Deşarjı

 • Derin Deniz Deşarjları
 • Atık Su Terfi Hatları

Telekomünikasyon Sistemleri

 • Kablo Boruları

Diğer Sistemler

 • Çöp Sistemleri

 

1. Jenerasyon hammaddeler:

PE 32 (LDPE) , PE 40 (MDPE), PE 63 (HDPE)

2. Jenerasyon hammaddeler:

PE 80 (MDPE), PE 80 (HDPE)

3. Jenerasyon hammaddeler:

PE 100 (HDPE)

 

Hammadde Testleri

 • Yoğunluk Testi
 • Erime Akışı Hızı (MFR) Testi
 • Kopma Uzaması Testi
 • OIT Termal Kararlılık Testi
 • Pigment Dağılımı Testi
 • Karbon Siyah Miktarı Testi
 • Tane İriliği Testi
 • Viskozite ve K Sayısı Tayini Testi
 • Çapraz Bağlanma Derecesi Testi
 • Nem Tayini Testi

 

Başlıca Proses Kalite Kontrol Testleri

 • Basınç Testi
 • Yoğunluk Testi
 • Erime Akış Hızı (MFR) Testi
 • Kopma Uzaması Testi
 • OIT Termal Kararlılık Testi
 • Pigment Dağılımı Testi
 • Karbon Siyah Miktarı Testi
 • Tane iriliği Testi
 • K Sayısı Tayini Testi
 • Çapraz Bağlanma Derecesi Testi
 • Halka Rijitliği Testi
 • Hızlı Çatlak Yayılması Testi
WhatsApp
ARAYIN